GDPR

Persoonlijk gegevensbescherming naar aanleiding van de GDPR

 

De General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), wordt vanaf 25 mei 2018 verplicht in alle EU-lidstaten.

Deze nieuwe Europese verordening is bedoeld om de privacy van Europese burgers te beschermen,
maar het geeft ook meer rechten aan natuurlijke personen rond hun privacy. Hierdoor is het
belangrijk dat u als zorgvrager weet dat ik als gespecialiseerd voetverzorger bepaalde
persoonsgegevens van u vraag voor het uitvoeren van een voetverzorging die aansluit bij uw profiel.

Uw identiteitsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, … die noodzakelijk zijn
voor de administratie en eventuele communicatie met collega-gespecialiseerde voetverzorgers en
aanverwante beroepen zoals arts, verpleegkundige, podoloog, kinesitherapeut, … worden
bijgehouden in een patiëntenbestand.

Uw patiëntenfiche wordt digitaal bijgehouden: alle voetklachten en evoluties worden hierin genoteerd.

Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van de behandeling,

voor overleg met eventuele collega’s en mogelijke doorverwijzing naar aanverwante beroepen.
Uw medische gegevens die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de voetverzorging worden in deze
fiche vastgelegd. Mogelijke hartpathologie, vaatpathologie, het gebruik van bloedverdunners,
aandoeningen zoals diabetes, reuma, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie),
huidaandoeningen, allergie, overdraagbare aandoeningen, … kunnen van het grootste belang zijn en
vragen een aangepaste voetverzorging.

Het maken en gebruik van foto’s van uw voetproblematiek kunnen belangrijk zijn in de opvolging en
controle. Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden voor overleg met collega’s en/of doorverwijzing
naar aanverwante beroepen.

Ik geef mijn gespecialiseerd voetverzorger de toestemming om mijn persoonlijke gegevens zoals
beschreven, te verwerken en bij te houden. Ik heb het recht om deze toestemming, om welke
redenen ook en op eenvoudig verzoek, in te trekken.